redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-12-16 19:32

Vizualinė miesto kultūra

H125M103
dr. J. Lavrinec,

Šis modulis bus dėstomas paskaitų blokais. Paskaitų laikas bus pranešamas el. paštu. Artimiausios paskaitos vyks:

 • rugsėjo 28 dieną 16.00 — 19.00 val. 312 auditorijoje,
 • rugsėjo 29 dieną 9.00 — 12.00 val. 313 auditorijoje.
 • spalio 5 d. 16.00 — 19.00 val. 312 auditorijoje,
 • spalio 6 d. 9.00 — 12.00 val. 313 auditorijoje,
 • spalio 12 d. 16.00 — 19.00 val. 312 auditorijoje,
 • spalio 13 d. 9.00 — 10.00 val. 313 auditorijoje, 10.00 — 12.00 val. 309 auditorijoje,
 • lapkričio 11 d. 14.15 — 313 aud., 16.oo — 313 aud., 17.45 val — 312 aud.
 • sausio 14 d. 14 val. 313 auditorijoje (egzaminas).

Atsiskaitymas už modulį

Dėstymas orientuotas į praktinę veiklą. Kurso struktūra:

 • teorinės paskaitos, skirtos atrasti metodams ir metodologiniams įrankiams,
 • seminarai, skirti sąvokų išgryninimui,
 • kūrybinio projekto ruošimas.

Galutinį pažymį sudarys darbo seminarų metu ir kūrybinio projekto įvertinimai (50% + 50%).

Už praleistus seminarus reikia atsiskaityti raštu. Perskaitytuose tekstuose reikia išskirti tam tikras schemas ir jas pritaikyti praktinių pavyzdžių analizei. Nebūtina kiekvienam tekstui rašyti atskiro esė — galima juos jungti. Atsiskaitymai už praleistus seminarus aktualūs tuo atveju, jei pretenduojama į aukščiausius balus.

Galimos kūrybinio projekto kryptys:

 • urban mapping (miesto žemėlapių kūrimas), kartografavimo priemonių pasirinkimas — laisvas;
 • alternatyvaus miesto gido sudarymas.

Pats žemėlapis yra:

 • būdas įtraukti atskirus miesto elementus į bendrą naratyvą,
 • vizualinė stebinčio/kartografuojančio subjekto pozicijos išraiška.

Todėl netipiški kartografavimo objektai (kurių nesutinkame tradiciniuose giduose arba standartiniuose miesto žemėlapiuose) labai sveikintini: jie atlieka euristnį vaidmenį, „išstumdami“ mus iš nusistovėjusių pasakojimo apie miestą schemų ir skatina ieškoti alternatyvių pasakojimo/atvaizdavimo formų.

Kartografavimo objektų ir formos pasirinkimas yra laisvas, tačiau svarbu, kad šiame kūrybiniame darbe atsirastų vietos refleksijai:

 • kokie jūsų (kaip kartografų) pozicijos ypatumai,
 • kokie jūsų (kaip kartografų) miesto patyrimo turiniai,
 • kokiais principais remiantis konstruojamas miesto naratyvas,
 • koks jūsų konstruojamų naratyvų santykis su kitų grupių konstruojamais naratyvais (oficialiais, skirtingų istorinių periodų, etninių grupių, socialinių grupių, sprofesinių grupių, ir siauriau — skirtingų keleivių grupių, skirtingų graferių grupių ir pan., priklausomai nuo pasirinkto kartografavimo objekto)
 • ir t.t.

Būna, kad kartais pasirinkta kartografavimo forma savaime yra analitinė, joje ryškiai pasimato ir refleksyvi kartografo pozicija. Tačiau dažniausiai reikalingi pačių kartografų komentarai (forma laiva, tai gali būti žemėlapio „legendoje“ esančios pastabos, arba gido „įvadas“, arba komentarai pačiame žemėlapyje ir t.t.).

Kūrybinių darbų ir seminarų esė pristatymas paštu — iki sausio 13 d. 9:00.

Kūrybinio projekto pristatymas ir/arba baigiamasis seminaras pažymiui pagerinti įvyks sausio 14 d., 14 val., 313 aud.

Temos

 1. Modernus ir postmodernus miesto modeliai.
 2. Miestas ir tyrinėtojo optika: nuo „dieviško žvigsnio“ iki flaneur'o praktikų. Flaneur'o kaukės: archyvaras, turistas, detektyvas.
 3. Miesto patyrimo modusai: „fotografinis“ miestas ir „ne-reprezentacinė teorija“. Praplėčiant vizualinį miesto patyrimą: garsiniai, taktiliniai, skonio ir kvapo reljefai (soundscapes, smellscapes, etc.). Rhythmanalysis (Lefebvre, Thrift, Amin).
 4. Žvilgsnio kontrolė ir pasipriešinimas. Strategijos ir taktikos (de Certeau). „Teisė į miestą“ (Lefebvre, Harvey).
 5. Miesto erdvių tematizavimas: „antropologinės vietos“, „ne-vietos“ (Augé), vartojimo erdvės ir vartojimo choreografija (Highmore), pavojaus vietos ir nerimo vietos.

Seminarų temos

 1. W. Benjamin: Ištūkimas iš simbolinių (miesto suvokimo) rėmų. Miesto patyrimų dokumentavimas. Miestas ir emocinis reljefas (emotional scape).
 2. M. de Certeau: Miestas kaip tekstas ir hipertekstas. Miesto skaitymas ir rašymas. Vaikščiojimo retorika.
 3. S. Sontag: fotografuojančio žvilgsnio tipologijos. Kamera kaip analitinis ir euristinis instrumentas. Tradiciniai miesto pažinimo scenarijai ir jų įveikimų galimybės.

Per artimiausią užsiėmimą mūsų dėmesio centre bus klausimas, kaip fotografija ir fotografavimas (kaip kasdienė praktika) formuoja miestą; kaip fotografų išrandami miesto rakursai veikia mūsų miestų suvokimą; kaip fotografija formuoja mūsų požiūrį į vieną ar kitą miestą.

Paskaitose rodytos skaidrės
(pašalinta dėstytojos prašymu)

 1. Modernus ir postmodernus miesto modeliai;
 2. Metodologinės nuostatos;
 3. Miesto erdvių tematizavimas.

Privalomi skaitiniai

Pirmas seminaras
 • M. de Certeau. „Walking in the City“ (Ch. VII) // The Practice of Everyday Life, University of California, Berkeley, 1992
EN — ieškokite pašto dėžutėje,
 • W. Benjamin. „Hašišas Marselyje“ // Nušvitimai: Vaga, 2oo5
Antras seminaras
 • S. Sontag. Esė „Apie fotografiją“
EN — Gigapedijoje,
 • J. Larsen. „Families Seen Sightseeing: Performativity of Tourist Photography“ // Space & Culture, 2oo5, nr 8
EN — ieškokite pašto dėžutėje.
Trečias seminaras
 • M. de Certeau. „'Making Do': Uses and Tactics“ (Ch. III) // The Practice of Everyday Life, University of California, Berkeley, 1992
EN — AvaxHome,

Papildomi skaitiniai

Papildomas kartografavimo praktikų seminaras
 • Ch. Perkins. „Cartography — cultures of mapping: power in practice“ // Progress in Human Geography 2004; 28; 381
EN — ieškokite pašto dėžutėje,
 • G. Debord. „Theory of the Dérive“
EN — ieškokite pašto dėžutėje.

Žiūriniai:

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)