redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-08-12 02:59

Tiriamasis projektas 3

H000M003
doc. dr. S. Keturakis

Projektų gynimas vyks sausio 28 d. 10 val.

Trečiasis tiriamasis darbas yra paskutinis etapas prieš pradedant savarankišką darbo pusmetį. O pastarasis skirtas galutinei Jūsų magistro darbo redakcijai. Svarbiausia literatūra, metodai jau turėjo būti įsisavinti. Dabar tereikia visus surinktus duomenis tinkamai sudėlioti.

Todėl darbo pristatymo metu magistrantai turėtų vertinimo komisijai pateikti savo temos, problemos, ir turinio evoliuciją. Tai padės susigaudyti savo planuose tiek pačiam magistrantui, tiek vertinimo komisijai. Be to, tai atskleis ir darbo autoriaus gebėjimą profesionaliai įvertinti savo vystomą temą.

Geras penkias pristatymo minutes reikėtų skirti nusakyti kaip kito esminiai jų darbo komponentai, pristatyti kokia yra dabartinė darbo būklė. Planas jau privalėtų turėti tarpinę dalį tarp įvado ir hipotetinių išvadų. Čia jau neturėtų būti žarstomasi vien tik pažadais, bet realiai nusakyti kas jau yra padaryta. Neturėtų būti kalbama apie peržiūrėtą literatūrą ir pan. Visa tai jau buvo daroma rašant ankstesnius tiriamuosius darbus. Dabar gali būti dirbama su antrine, papildoma literatūra, kuri reikalinga Jūsų hipotezei patvirtinti. Magistrantai turėtų pristatyti pagrindinę temą ir potemes, apibrėžti kaip pastarosios siejasi su pagrindine, t.y. pateikti temos sklaidą. Tekstas neturėtų būti citatų, trafaretinių, vadovėlinių teiginių sankaupa. Dar iki pristatymo dienos darbo vadovas turėtų gauti juodraštinį teksto variantą.

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)