redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-01-29 16:46

Medijų antropologija

H125M010
doc. dr. L. Vidauskytė

Medijų antropologijos paskaitos šiais metais baigėsi.

Medijų antropologijos kurse pristatomos žvilgsnio teorijos, nagrinėjamas etnografijos ir antropologijos santykis, paliečiama vizualinės antropologijos problematika.

Atsiskaitymas už modulį

Spalio pabaigoje reikia pristatyti probleminį esė (apimtis — iki 10 psl.). Tekste galima nesilaikyti akademinio stiliaus, svarbu iškelti klausimą, liečiantį žmogų ir medijas. Norėdami pagerinti savo probleminio esė įvertinimą, galite teikti dėstytojai papildymus, kol neužpildyti semestro darbo žiniaraščiai.

Sausio 22 d. 11 val. vyks egzaminas. Egzamine galima bus pasikalbėti su dėstytoja apie medijų antropologiją apskritai ir konkrečiai apie savo rašinėlį, kurį galima rašyti namie iki sausio 16 d.

Rašinėlis — kitaip tariant, kūrybinė užduotis — turėtų būti iki 3 psl. apimties, parašytas remiantis laisvai pasirinkta literatūra. Jame reikia panaudoti ir filosofinio turinio pripildyti šias raktines sąvokas:

 • medijos,
 • antropologija,
 • genealogija,
 • subjektas.

Paskaitos

 • Įvadas į medijų antropologiją — rugsėjo 10 d.
 • Nemedijuotas žmogus — rugsėjo 17 d.
 • Psichiatrija kaip antropologijos dalis. Moralė kaip istorinė subjekto patirties forma — rugsėjo 24 d.
 • Medicinos antropologija. Žvilgsnis ir žodis — spalio 1 d.
 • Švietimo projekto kritinė analizė. Vizualumo hegemonija vakarų kultūroje — spalio 8 d.
 • Vizualumo kritika — spalio 15 d.
 • Kūnas ir raštas — spalio 22 d.
 • Identitetas. Jo formavimosi pradžia — rašto atsiradimas — lapkričio 5 d.
 • Subjekto formavimasis 1 — lapkričio 12 d.
 • Subjekto formavimasis 2 — lapkričio 19 d.
 • Subjekto formavimasis 3: diskusija — lapkričio 26 d.
 • Masinis subjektas 1 — gruodžio 3 d.
 • Masinis subjektas 2: Tarybų Rusija — gruodžio 10 d.

Skaitiniai

 • „The anthropology of media: a reader“, red. Kelly Askew ir Richard R. Wilk,
 • Michel Foucault. „Disciplinuoti ir bausti: Kalėjimo gimimas“,
 • Michel Foucault. „Seksualumo istorija“,
 • Friedrich Nietzsche, „Moralės genealogija“,
 • Martin Heidegger. „Pasaulėvaizdžio metas“
LT — „Rinktiniai raštai“. Vilnius: Mintis, 1992, p. 136-167.

Papildomi skaitiniai

 • Tomas Sodeika. Įvadas knygai Martin Buber „Dialogo principas“,
 • Walter Benjamin. „The Arcades Project“,
 • Walter Benjamin. „Meno kūrinys techninio jo reprodukuojamumo epochoje“,
 • Seneka. „Laiškai Lucilijui“.

Žiūriniai

 • Werner Herzog. „Jeder für sich und Gott gegen alle“ ("The Enigma of Kaspar Hauser"), 1974 — filmą galima pasiskolinti katedroje,
 • Philip Gröning. „Die Große Stille“ ("Into Great Silence"), 2005,
 • Сергей Параджанов. „Саят-Нова“, 1968 — filmą galima pasiskolinti iš dėstytojos.

Papildomi žiūriniai

 • Tom Shadyac. „Patch Adams“, 1998.

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)