redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-01-29 16:46

Hiperteksto medija

H120M011
doc. dr. S. Keturakis

Atsiskaitymas už modulį

 • Kolokviumas iš dėstytojo duotų knygų — semestro viduryje;
 • Hiperteksto darbas — semestro pabaigoje:
autentiškas, originalus hiperteksto kūrinys,
žodinis šio kūrinio pristatymas ir trumpas jo komentaras raštu.

Dėstytojas nusprendė nekankinti kolokviumu nei mūsų, nei savęs. Bet! Knygas vis tiek reikia perskaityti. Išskaitytą išmintį reikia panaudoti atliekant kūrybinį darbą bei jį pristatant. Kūrybinio darbo pristatymas virsta 10-12 puslapių tekstu: kūrybiniu dienoraščiu ar interpretacija. Taip pat paskirtas laikas (sausio 15 d. 15 val.) parodyti savo hipertekstinius kūrinius. Dieną prieš tai savo aprašymus reikia nusiųsti dėstytojui bei paskelbti viešai (pvz., čia), kad juos galėtų perskaityti visi studentai.

Paskaitos

 • Hiperteksto medijos kontekstai. T. H. Nelsono „Xanadu“ projektas — rugsėjo 15 d.
 • Saitas (hiperlinkas) — rugsėjo 22 d.
 • Grafika — vizualumas kaip orientyras — rugsėjo 29 d.
 • Vizualumas hipertekste — spalio 6 d.
 • Žaidimų teorijos ir hiperteksto medija 1 — spalio 13 d.
 • Žaidimų teorijos ir hiperteksto medija 2 — spalio 20 d.
 • Kompiuterinių žaidimų ir kino medijos ryšiai — lapkričio 3 d.
 • Intertekstualumas ir James Joyce „Finegano šermenys“ — lapkričio 10 d.
 • Hipertekstas kaip rašto medijos tąsą ir James Joyce „Finegano šermenys“ — lapkričio 17 d.
 • Hipertekstas kaip reprezentacijos būdas filosofijoje — gruodžio 1 d.

Privalomi skaitiniai

 • Bolter, Jay David. „Writing Space“
EN — kopija,
 • „New Media Poetics — Contexts, Technotexts, and Theories“
EN — kopija.

Papildomi skaitiniai

 • Brenda Laurel. „Computers as Theatre“, 1991.
Hiperteksto kūriniai
 • Michael Joyce. „Twelve Blue“
 • Stuart Moulthrop. „Hegirascope“
 • Michael Joyce. „Afternoon, a story“
 • Stuart Moulthrop. „Victory Garden“
 • Shelley Jackson. „Patchwork Girl“,
 • Shelley Jackson. „My Body“
 • Loss Pequeño Glazier. „Mouseover: Essay in JavaScript“
Hiperteksto medijos kontekstai
 • Laurence Sterne. „The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman“, 1759-1767,
 • Julio Cortázar. „Rayuela“ ("Žaidžiame klases"), 1963,
 • Milorad Pavić. „Унутрашња страна ветра“ ("Vidinė vėjo pusė"), 1991,
 • William Burroughs. „The Naked Lunch“ ("Nuogas kąsnis"), 1959,
 • Jorge Luis Borges. „El jardín de senderos que se bifurcan“ ("Sodas išsišakojančiais takais"), 1941,
 • James Joyce. „Finegano šermenys“, 1939

Papildomi žiūriniai

 • 2-3 dešimtmečio eksperimentinis kinas,
 • Quentin Tarantino. „Pulp Fiction“, 1994,
 • Akira Kurosawa. „Rashomon“, 1950.

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)