redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-03-05 04:10

Virtualumas ir tikrovė

H120M113
doc. dr. L. Vidauskytė, prof. dr. T. Sodeika

Modulį dėsto doc. dr. L. Vidauskytė ir prof. dr. T. Sodeika kartu. Kursą sudaro dvi dalys. Pirmoji traktuos virtualumo ir tikrovės problematiką iš filosofijos istorijos pozicijų (nuo Parmenido iki…). Antroji — dar kažkaip. Atsiskaitymas egzamine, todėl patartina lankyti paskaitas — pateikiama plati apžvalga šaltinių, su kuriais kitu atveju reikės susipažinti savarankiškai.

Egzamine reikės atsakyti į 2-3 klausimus iš privalomų šaltinių. Šaltiniais galima naudotis.

Paskaitų temos

Patikslintas planas

 • Termino reikšmė; virtualumas kaip tarpinė ontologija; logologija
 • Būtis vs nebūtis: Parmenidas prieš Gorgiją
 • Pitagorininkai: virtualybės teoretikai
 • Platonas ir simuliakrai
 • Aristotelis: galimybės filosofija; actus vs potentia
 • Descartes cogito akivaizdybė ir tikrovės virtualizacija
 • Berkley: esse est percipi aut percipere
 • Leibniz: phenomena bene fundata; monados korespondencija su „le moi“
 • Praeitis, sapnas, prisiminimas:
Aurelijus Augustinas — laiko virtualumas,
M. Proust — prisiminimai, atmintis,
H. Bergson — materijos virtualumas,
G. Deleuze — originalo ir kopijos, tikrovės ir regimybės perskyros problemiškumas
 • Istorinis virtualizmas:
reformatai — eucharistijos virtualumas,
barokinis trompe-l'œil,
veidrodinė tikrovė,
liminalinės zonos, ritualai (??),
XIX a. dioramos,
vaizdas: perspektyva, paveikslas, fotografija, kinas
 • Digitalinė virtualybė:
Internetas,
kompiuteriniai žaidimai
 • Ekonominis virtualizmas

Būtini skaitiniai

 • Parmenidas. „Apie prigimtį“
 • Platonas. „Timajas“
 • Slavojus Žižekas. „Sveiki atvykę į Tikrovės dykumą“ // „Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet nedrįsote paklausti Lacano“,
 • Aristotelis. „Poetika“ // „Rinktiniai raštai“. V., Mintis, 1990,
 • Renė Dekartas. „Metafiziniai apmąstymai“ // „Rinktiniai raštai“. V., Mintis, 1978
 • G. Berklis. „Traktatas apie žmogaus pažinimo principus“. V., Mintis, 1988,
 • Aurelius Augustinas. „Išpažinimai“. Aidai, 2004 (psl. 256 — 293),
 • H. Bergson. „Kūrybinė evoliucija“. V., Margi raštai, 2004,
 • S. Bonnet-Melchior. „Veidrodžio istorija“. V., baltos lankos, 2005,
 • W. Iser. „Fiktyvumas ir įsivaizdavimas“. V., Aidai, 2002,
 • G. Deleuze. „Platonas ir simuliakrai“ // „Baltos lankos“, nr. 21-22, 2006,
 • G. Deleuze. „Apie Vaizdinį-Judėjimą“, „Apie Vaizdinį-Laiką“ // „Baltos lankos“, nr. 21-22, 2006,
 • N. Milerius „Kino 'istorija', kurios niekada nebuvo“ // „Baltos lankos“, nr. 21-22, 2006.

Papildomi skaitiniai

 • Filosofijos atlasas arba filosofijos istorijos knyga, pvz., Władysław Tatarkiewicz. „Filosofijos istorija“, I tomas,
 • Gorgijas. „Apie nebūtį“,
 • J.L. Ackrill. „Aristotelis“,
 • Pierre Hadot. „Antikos filosofija — kas tai?“,
 • Jean Baudrillard. „Simuliakrai ir simuliacija“. V., baltos lankos, 2002,
 • G. Berkeley. „Trys dialogai“. V., Versus aureus, 2005,
 • J. L. Borges. „Fikcijos“. V., Baltos lankos, 2000,
 • J. L. Borges. „Pramanytų gyvūnų knyga“. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008,
 • L. Carroll. „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje“. V., Vyturys, 1991,
 • L. Carroll. „Silvija ir Brunas“. V., Tyto Alba, 2007,
 • G. Dessons. „Poetikos įvadas“. V., baltos lankos, 2005,
 • A. Schopenhauer. „Pasaulis kaip valia ir vaizdinys“. V., Pradai, 1995,
 • R. Shields. „The Virtual“. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2003,
 • Ignacas Lojola. „Dvasinės pratybos“,
 • Marcel Proust. Ciklas „Prarasto laiko beieškant“ (arba bent „Svano pusėje“),
 • G. Deleuze skirto seminaro stenograma // „Baltos lankos“, nr. 21-22, 2006.

Žiūriniai

 • David Cronenberg. „eXistenZ“ (1999),
 • Richard Levinson, William Link. „Columbo“ (1968-2003).

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)