redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-01-25 12:01

Vaizdas ir žodis medijose

H120M108
doc. dr. S. Keturakis

Gegužės 6 d. paskaitos nebus.

Atsiskaitymas už modulį

Užsiėmimų metu bus skaitomos paskaitos, rengiami atidaus teksto skaitymo workshopai, aptariami filmai (filmus reikės pažiūrėti savarankiškai).

Pažymys bus rašomas už baigiamąjį darbą-kolokviumą, kurį reikia parašyti ir atsiųsti iki semestro pabaigos. Tai turėtų būti esė pobūdžio analizė apie du filmus, remiantis dviem tekstais: P. Greenaway „The Draughtsman Conctract“ analizuoti remiantis R. Barthes „Camera Lusida“; o M. Antonioni „Blow-up“ — remiantis V. Flusserio „Fotografijos filosofijos link“. Nebūtina tekstą dalinti į dvi atskiras dalis — jei norite, galite viską viename suraizgyti, pageidautina — be jokių rašto darbų formalumų (uždavinių, turinių ir pan). Nereikia laikytis mokslinio stiliaus — tebūna tai tiesiog pagrįsta refleksija (bet ne atpasakojimas!). Apimtis 10-12 p.

Paskaitų temos

 1. Vaizdo ir žodžio priešstata
 2. Vizualiųjų duomenų išvesties plokštumos
 3. Vaizdo ir kalbos integravimo tendencijos (1)
 4. Vaizdo ir kalbos integravimo tendencijos (2)
 5. Esė ir filmų aptarimas
 6. Vaizdo ir kalbos integravimo tendencijos (3 — kartojimas)
 7. Ferdinand de Saussure ir Charles Sanders Peirce ženklo teorijos
 8. „Matymas“ ir „matymas kaip“ — vaizdo ir kalbos santykis. Roland Barthes fotografijos filosofija
 9. Skaitymas
 10. Fotografija rusų literatūroje

Būtini skaitiniai

 • Vilem Flusser. „Link fotografijos filosofijos“
EN kopija,
arba
 • Roland Barthes. „Camera Lucida“
RU kopija;
 • Nikolajus Gogolis. „Portretas“
 • Vilem Flusser. „Skin“
EN — ieškokite pašto dėžutėje,
 • Marcel Proust. „Apie skaitymą“
LT — ieškokite pašto dėžutėje.

Būtini žiūriniai

 • Peter Greenaway. „The Draughtsman's Contract“ (1982),
 • Michelangelo Antonioni. „Blow-up“ (1966).

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)