redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-07-15 14:33

Medijų kultūra ir visuomenė

H125M101
doc. dr. V. Liubinienė — vilmante.liubiniene@ktu.lt

Atsiskaitymas už modulį

Galutinis įvertinimas — kaupiamasis. Jį sudarys darbų visuose seminaruose bei referato ir diskusijos įvertinimai. Taigi, per semestrą reikės:

 • kiekvienam seminarui pasiruošti dėstytojos duotu klausimu (jei į seminarą nepavyksta atvykti, savo samprotavimus išdėstyti 2 puslapiuose ir atsiųsti elektroniniu paštu);
 • parašyti 10 lapų referatą viena iš dėstytojos pasiūlytų temų (temą galima koreguoti ir derinti su tiriamojo darbo tema);
 • pristatyti referatą kolegoms, surengti diskusiją nagrinėtais klausimais.

Kadangi nespėjome aptarti filmo apie M. McLuhan, reikia pristatyti trumpą esė apie medijų dėsnius. Taip pat raštu reikia atsiskaityti už kovo 19 ir 26 dienomis neįvykusius seminarus (7 bei 8).

Dėmesio! Referatai jau turėjo būti pateikti. Pristatymai irgi prasidėjo.

Paskaitų temos

 1. Medijų kultūros ir visuomenės santykių konceptualizacija — vasario 2 d.
 2. Komunikacijos modeliai tinklaveikos kultūroje — vasario 9 d.
 3. Medijos ir socialinė kaita — vasario 23 d.
 4. Srautų erdvė. Bematis laikas — kovo 2 d.
 5. Greitasis laikas. Virtualiosios/realiosios kultūros vertybės — kovo 9 d.
 6. Medijų vaidmuo lyties socializacijos eigoje — kovo 30 d.
 7. Reklama (??) — balandžio 6 d.

Paskaitų skaidrės yra FKK svetainėje.

Seminarų klausimai

 • Kaip suprasti medijas — vasario 5 d.
Medijų studijų kryptys ir perspektyvos. Kokia medijų studijų kryptis (pagal Johan Fornäs) labiausiai atitinka pasirinkto tiriamojo darbo specifiką?
 • Komunikacijos problema — vasario 12 d.
Kultūra kaip komunikacijos sistema
Bendra kultūrinė erdvė ir simbolika
Kalba kaip komunikacija
Komunikacija kaip socialinis procesas
Reikšmių kūrimo modeliai
 • Medijų dėsniai — vasario 19 d.
Pažiūrėję filmą „McLuhan‘s Wake“, pateikite 4 medijų dėsnių, kuriuos išskyrė McLuhan’as, interpretaciją
 • Sociologinė perspektyva ir medijų teorijos — vasario 26 d.
Kaip apibrėšime medijų funkcijas visuomenėje?
Kuo skiriasi masinės medijos ir naujosios medijos? Ar egzistuoja atskirtis tarp jų?
 • Informacinė visuomenė, žinių visuomenė, tinklaveikos visuomenė — kovo 5 d.
Kuo skiriasi sąvokos ir kokia yra tinklaveikos visuomenės esmė?
Kiek tinklaveikos visuomenės bruožų galime išskirti Lietuvos visuomenėje?
Kokia yra nūdienos Lietuvos visuomenės ir kultūros specifika?
 • Bematis laikas — kovo 12 d.
Greito ir lėto laiko samprata
Kada laikas tampa bematis?
 • Virtualiosios realybės kultūra savarankiškai
 • Medijos — galingas socializacijos veiksnys savarankiškai

Pranešimai

 1. Apie reklamą Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse (Laura, balandžio 2 d.);
 2. Apie naujųjų medijų teoriją ir praktiką (Aistė, balandžio 9 d.);
 3. Realybės šou realybė (Laima, balandžio 16 d.);
 4. Žiniasklaidos institucijos galia dabartinėje Lietuvos visuomenėje (balandžio 16 d.).

Būtini skaitiniai

 • Marshall McLuhan. „Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai“
LT — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje, Kauno viešojoje bibliotekoje,
 • Manuel Castells. „Informacijos amžius: Ekonomika, visuomenė ir kultūra. Tinklaveikos visuomenės raida“, 1 tomas
 • Johan Fornäs. „Bridging gaps: ten crosscurrents in media studies“
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • John Durham Peters. „Kalbėjimas vėjams“
LT — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje (fragmentai),
 • Wendy Hilton-Morrow. „McLuhan‘s Wake“
 • Winfried Shulz. „Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept“
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • „Towards Knowledge Societies“ (UNESCO WORLD REPORT)
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • „Building the Information Society: A Global Challenge in the New Millennium“
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Seán Siochrú. „The Historic Encounter of the ‘Information Society’ and the ‘Communication Society’“
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Gintaras Chomentauskas, Dainius Pūras. „Nesaikingo alkoholio vartojimo neigiamos įtakos Lietuvos konkurencingumui mažinimo galimybių identifikavimas“
LT — Ūkio ministerijos svetainėje arba santrauka Delfi,
 • T. H. Eriksen. „Akimirkos tironija“
LT — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Virginia Shea. „The Core Rules of Netiquette“
 • Artūras. Tereškinas. „Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje“,
 • Natalja Rimaševskaja. „Lyčių lygybės stereotipai ir socialinių santykių logika“

Papildomi skaitiniai

 • Manuel Castells. „Informacijos amžius: Ekonomika, visuomenė ir kultūra“ 2-3 tomai,
 • John Fiske. „Įvadas į komunikacijos studijas“,
 • Gunther R. Kress, Theo Van Leeuwen. „The Grammar of Visual Design“.

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)