redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-01-25 11:38

Kompiuterijos filosofija

H150M001
doc. dr. R. Bartkus

Atsiskaitymas už modulį

Galutinis įvertinimas bus skiriamas dėstytojo nuožiūra, atsižvelgiant į dalyvavimą diskusijose ir nuopelnus gyvenime. Pažymiais vertinamas testas ir baigiamasis darbas.

Testą sudarys 11 klausimų su pasirenkamais variantais. Galima bus naudotis visais įmanomais šaltiniais: knygomis, konspektais, Internetu. Maksimalus įvertinimas: 11 balų. Rašysime testą gegužės 7 dieną.

Baigiamąjį darbą reikės pateikti raštu semestro pabaigoje (iki gegužės 21 d.). Temą baigiamajam darbui galima pasirinkti laisvai. Už viešą pristatymą — pliusas į taupyklę. Pristatyti rašto darbą vertėtų iki testo.

Pranešimai

 • Downgrade vs upgrade: senųjų medijų reaktualizacija kaip kultūrinė strategija (Aistė: fragmentas),
 • Apie greitąjį laiką, laisvalaikį ir kt. (Aurimas),
 • Socialiniai humanoidai (Laura).

Būtini skaitiniai

 • Rolandas Bartkus. Kompiuterijos filosofija (knygos apmatai)

Papildomi skaitiniai

 • Stanisław Kowalczyk. „Bendroji metafizika“,
 • Umberto Eco. „Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje“,
 • Umberto Eco. „Atviras kūrinys“,
 • T. H. Eriksen. „Akimirkos tironija“
LT — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Žanas Gitonas. „Dievas ir mokslas“
 • Paul Ricœur. „Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning“,
 • Jonas Kvedaravičius. „Organizacijų vystymosi vadyba“.

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)