redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-07-09 03:06

Šiuolaikinės medijų teorijos

H120M112,
prof. dr. T. Sodeika

Dėmesio! Šio dalyko paskaitos baigėsi.

Atsiskaitymas už modulį

Šiuolaikinės medijų teorijos bus dėstomos iki semestro vidurio, kai jas pakeis Oralumo ir rašto modulis. Laikysime egzaminą.

Paskaitų temos

 1. Claude Shannon komunikacijos teorija ir medijos
 2. Medijų paradigmų kaita filosofijos istorijoje 1
 3. Medijų paradigmų kaita filosofijos istorijoje 2
 4. Medijų paradigmų kaita — išvados. Medijų teorijos 1 — W. Benjamin
 5. Medijų teorijos 1 — Frankfurto mokykla
 6. Medijų teorijos 1 — B. Brecht ir H.M. Enzensberger
 7. Medijų teorijos 1 — B. Balazs
 8. Medijų teorijos 1 — Siegfried Kracauer, Rudolf Arnheim
 9. Medijų teorijos 2 (generalizuojančios teorijos) — M. McLuhan
 10. Medijų teorijos 2 — M. McLuhan (tęsinys)
 11. Medijų teorijos 2 — J. Baudrillard, V. Flusser, P. Virilio

Būtini skaitiniai

 • Walter Benjamin. „Meno kūrinys techninio jo reprodukuojamumo epochoje“
 • Theodor Adorno ir Max Horkheimer. „Apšvietos dialektika“ — skyrius „Kultūros industrija“,
 • Gotthold Ephraim Lessing. „Laokoonas, arba apie poezijos ir tapybos ribas“ ("Laocoon: An Essay on the Limits of Painting and Poetry")
LT — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Marshall McLuhan. „Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai“
LT — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje, Kauno viešojoje bibliotekoje,
 • Tejaras de Šardenas P. „Žmogaus fenomenas“
 • Jean Baudrillard. „Simuliakrai ir simuliacija“ — esė „Simuliakrų precesija“

Papildomi skaitiniai

 • Platonas. „Faidras“
LT — „Filosofija po darbo“ svetainėje,
 • Aristotelis. „Traktatas apie sielą“,
 • Šventas Tomas Akvinietis. „Summa Theologica“ III.42.4
EN — III.42,
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
RU — Fort/Da bibliotekoje, slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Jean Baudrillard. „Apie ženklo politinės ekonomijos kritiką“ — esė „Requiem medijoms“,
 • Vilem Flusser komunikacijos teorija,
 • Paul Virilio greičio teorijos.

Papildomi žiūriniai

 • Auguste ir Louis Lumière pirmieji kino bandymai (1895),
 • Georges Méliès. „Le Voyage dans la Lune“ ("Kelionė į mėnulį", 1902),
 • Tom Stoppard. „Rosencrantz & Guildenstern Are Dead“ (1990).

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)