redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-03-17 02:15

Oralumas ir raštas

H125M102,
prof. dr. T. Sodeika

Dėmesio! Paskaitos prasideda lapkričio 19 d.
Paskaitos prasideda 15 min. vėliau, nei nurodyta oficialiame tvarkaraštyje.

Atsiskaitymas už modulį

Egzaminas.

Paskaitų temos

  1. Sąsajos su medijų teorijomis. Alfabetas. Hieroglifai. Pirmieji rašto ir literatūros paminklai. M. Parry ir A. B. Lord
  2. Perėjimas nuo oralumo prie rašto kultūros. W. J. Ong, E. Havelock, F. Nyčė
  3. F. Nyčė — tęsinys. Kalba ir tikrovė. Struktūrinė lingvistika: Ferdinand de Saussure
  4. Kalba (prasmė) ir tikrovė — tęsinys

Būtini skaitiniai

  • Platonas. „Valstybė“;
  • F. Nyčė. „Tragedijos gimimas iš muzikos dvasios“

Papildomi klausiniai

  • Jugoslavų dainiai,
  • graikų tragedijos,
  • sunkioji muzika,
  • Richard Wagner. „Nibelungų žiedas“.

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)