redaguoti
spausdinti
istorija

Moduliai

Studentai

Magistro darbai

Archyvas

Forumas

Nuorodos

redaguoti meniu

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010-01-25 11:37

Civilizacijų istorija ir medijos

H120M109
dr. L. Vidauskytė — tel. 864 652 711

Atsiskaitymas už modulį

Galutinis pažymys susidės iš:

 1. pasirinkto Marshall McLuhan knygos „Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai“ skyriaus pristatymo įvertinimo;
 2. vieno pristatymo ir diskusijų protokolo įvertinimo;
 3. trijų filosofijos pagrindų testų esė — lapkričio 11 d. (iš A. Anzenbacher), per sesiją (iš A. Anzenbacher ir egzaminacinio klausimo).
A. Anzenbacher temos
 1. filosofijos atribojimai (1.4 skyrius),
 2. Platono trikampis (1.8 skyrius),
 3. dabarties filosofija (2 skyrius),
 4. tikrovė (3 skyrius),
 5. pažinimas (4 skyrius).

Taip pat pažymį įtakos dalyvavimas diskusijose, nors šimtaprocentinis paskaitų lankymas nebūtinas.

Pristatymai

Pristatymas trunka 7-8 min. Likusią paskaitos dalį vyksta diskusijos. Diskusijos protokoluojamos.

Temos
 1. Sakytinis žodis (Aistė) — rugsėjo 16 d.
 2. Rašytinis žodis (Agnė) — rugsėjo 30 d.
 3. Drabužiai (Laima) — spalio 28 d.
 4. Gyvenamasis būstas <pranesimas_I.PPT>, — lapkričio 4 d. (Renata)
 5. Pinigai (Ana) — lapkričio 11 d.
 6. Laikrodis (Tomas) — lapkričio 18 d.
 7. Spausdintas žodis — nacionalizmo architektas (Danguolė) — lapkričio 25 d.
 8. ?? — gruodžio 2 d.
 9. Reklama (Laura) — gruodžio 9 d.
 10. Žaidimai (??) — gruodžio 9 d.
 11. Automobilis, fotografija, kinas (??) — gruodžio 16d.

Būtini skaitiniai

 • Marshall McLuhan. „Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai“
LT — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje, Kauno viešojoje bibliotekoje;
 • Arno Anzenbacher. „Filosofijos įvadas“

Papildomi skaitiniai

 • Marshall McLuhan. „Gutenbergo galaktika“
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
RU — Fort/Da bibliotekoje, slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Vytautas Kavolis. „Civilizacijų analizė“
a) „The Bias of Communication“
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Gordon Childe. „What happened in history“
EN — slaptoje elektroninėje katedros bibliotekėlėje,
 • Viktor Frankl. „Sielogyda“,
 • Emmanuel Le Roy Ladurie. „Oksitanijos kaimas Montaju: 1294 — 1324 metai“,
 • Edward Wadie Said. Orientalizmas,
 • Jacques Derrida. „Plato's Pharmacy“
EN — ištraukos,
 • George Steiner. „Tikrosios esatys“,
 • Giorgio Colli, „Filosofijos gimimas“,
 • Georges Bataille darbai,
 • P. Aries. „Mirties suvokimas Vakarų kultūroje“,
 • Eric A. Havelock mintys apie Heziodą ir Homerą,
 • Лурия Александр Романович apie atmintį
 • Claude Levi-Stross darbai,
 • Benediktas Andersonas. „Įsivaizduojamos bendruomenės“,
 • Elizabeth L. Eisenstein. „The Printing Revolution in Early Modern Europe“,
 • Robert Darnton. „Didžiosios kačių skerdynės… ir kiti Prancūzijos kultūros epizodai“,
 • Marcel Proust. „Prarasto laiko beieškant“.

Darbai

(:todo-add-darbai1 above #:)